Khai trương Shop Jagodo – Hàng Nhật nhập khẩu tại TP.HCM